Pracownia szkolna w ZPO w Węglówce

Nasza firma uruchomiła najnowocześniejszą pracownię szkolną komputerową w powiecie myślenickim. Opartą o rozwiązania typu Nettop z systemem Windows 7 oraz serwerem sieciowym typu NAS firmy Synology. Rozwiązanie to ma zapewnić dostęp do danych uczniów zarówno podczas edukacji w szkole jak i do własnych zasobów poza szkołą (private cloud).

Rozwiązanie jest zarówno nowoczesne technologicznie (np. dyski SSD) jak i bardzo ekologiczne, gdyż stanowiska komputerowe oparte na rozwiązaniach Nettop są energo-oszczędne.